Neem Viva Salud op in jouw testament | Viva Salud

Neem Viva Salud op in jouw testament

Door Viva Salud op te nemen in jouw testament blijf je je engagement en de strijd voor het recht op gezondheid en sociale rechtvaardigheid steunen, ook wanneer je er zelf niet meer bent.

Waarom?

  • Door Viva Salud op te nemen in je testament kunnen sociale bewegingen de strijd voor het recht op gezondheid en sociale rechtvaardigheid voortzetten.
  • Je krijgt persoonlijk advies en alle formaliteiten worden professioneel geregeld.

Je hebt directe erfgenamen

Je voorbehouden erfgenamen (echtgenoot of echtgenote, wettelijk samenwonende, kinderen, kleinkinderen, ouders) erven automatisch een deel van je erfenis. Dat bedrag is wettelijk bepaald. Maar je kan er ook voor kiezen een deel van je erfenis aan Viva Salud na te laten.

Je hebt geen directe erfgenamen

Heb je geen voorbehouden erfgenamen, dan kan je Viva Salud via een gewoon legaat in je testament opnemen. Je kan echter ook een deel van je legaat nalaten aan een vriend, vriendin, neef of nicht… en het andere deel aan Viva Salud. Met zo’n duolegaat schenk je een deel aan nabestaanden en een deel aan Viva Salud. Anders dan bij een gewoon legaat betaalt Viva Salud alle successierechten. Het voordelige vzw-tarief (8,8% in Vlaanderen, 12,5 % in Brussel en 7% in Wallonië) is van toepassing op het gedeelte dat toegekend wordt aan Viva Salud.

In de planning van de Vlaamse regering Jambon I, zoals voorgesteld op 8 oktober 2019, is er sprake van wijzigingen in de wetgeving op duolegaten. Het is op dit ogenblik onduidelijk wat die wijzigingen juist inhouden. We begrijpen dat die onzekerheid vragen doet rijzen bij potentiële schenkers. Wij volgen die materie evenwel op de voet en zullen je verder informeren van zodra er meer duidelijkheid komt over de toekomst van de duolegaten.

Schenkingen bij leven

Je kan zowel goederen als geld schenken.  Zo kan je de gedeeltelijke of volledige verdeling van je goederen beter beheren en de successierechten verminderen die je erfgenamen bij je overlijden normaal moeten betalen. Je kunt ook bij leven een schenking doen aan Viva Salud. De schenkingsrechten bij een vzw als Viva Salud bedragen slechts 5,5% in Vlaanderen en 7% in Brussel en Wallonië.

Vragen?

Heb je specifieke vragen over legaten of wil je graag meer informatie, laat het ons weten. We behandelen jouw vraag zo snel mogelijk en strikt vertrouwelijk.

Als je Viva Salud wil opnemen in je testament, vermeld dan zeker deze gegevens:
Viva Salud
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0418 282 311