Neem Viva Salud op in jouw testament

Door Viva Salud op te nemen in jouw testament blijf je je engagement en de strijd voor het recht op gezondheid en sociale rechtvaardigheid steunen, ook wanneer je er zelf niet meer bent.

Waarom?

  • Door Viva Salud op te nemen in je testament kunnen sociale bewegingen de strijd voor het recht op gezondheid en sociale rechtvaardigheid voortzetten.
  • Je krijgt persoonlijk advies en alle formaliteiten worden professioneel geregeld.

Hoe werkt het?

Je hebt directe erfgenamen

Je voorbehouden erfgenamen (echtgenoot of echtgenote, wettelijk samenwonende, kinderen, kleinkinderen, ouders) erven automatisch een deel van je erfenis. Dat bedrag is wettelijk bepaald. Maar je kan er ook voor kiezen een deel van je erfenis aan Viva Salud na te laten.

Je hebt geen directe erfgenamen

Heb je geen voorbehouden erfgenamen, dan kan je Viva Salud via een gewoon legaat in je testament opnemen. Je kan echter ook een deel van je legaat nalaten aan een vriend, vriendin, neef of nicht… en het andere deel aan Viva Salud. Met zo’n duolegaat schenk je een deel aan nabestaanden en een deel aan Viva Salud. Anders dan bij een gewoon legaat betaalt Viva Salud alle successierechten.

Voor wie in het Vlaamse Gewest woont, geldt vanaf 1 juli 2021 een nieuwe regeling: het duolegaat wordt afgeschaft maar een testament opstellen in het voordeel van een goed doel blijft mogelijk. De Vlaamse Regering wil dit zelfs stimuleren door de erfbelasting voor erkende goede doelen, zoals Viva Salud, naar 0% te brengen. Dat is goed nieuws want op die manier gaat een groter deel van de erfenis naar het versterken van sociale bewegingen.

Als je al een duolegaat had opgesteld, dan laat je het testament best aanpassen door de notaris volgens de nieuwe regeling voor 1 juli 2021. Naargelang jouw wensen en persoonlijke situatie kan de notaris met jou bekijken wat de beste oplossing is en een nieuwe regeling uitwerken.

Schenkingen bij leven

Je kan zowel goederen als geld schenken.  Zo kan je de gedeeltelijke of volledige verdeling van je goederen beter beheren en de successierechten verminderen die je erfgenamen bij je overlijden normaal moeten betalen. Je kunt ook bij leven een schenking doen aan Viva Salud. Als begiftigde betaalt Viva Salud de schenkingsrechten (7% in Brussel en Wallonië en 0% in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021).

Vragen?

Heb je specifieke vragen over legaten of wil je graag meer informatie, laat het ons weten. We behandelen jouw vraag zo snel mogelijk en strikt vertrouwelijk.

Als je Viva Salud wil opnemen in je testament, vermeld dan zeker deze gegevens:
Viva Salud
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0418 282 311