Gezondheid en internationale solidariteit – Verkiezingen 2024

Een memorandum geschreven en ondersteund door Viva Salud, FOS, SolSoc, Solidaris, CM, WSM, Congodorpen et Memisa.

Gezondheid is een thema dat iedere burger en bijgevolg ook iedere Belgische politieke partij aanbelangt. Onze gezondheid stopt echter niet aan de nationale grenzen, dat werd tijdens de COVID-19 pandemie opnieuw pijnlijk duidelijk. Onze gezondheidstoestand is verbonden met die van andere mensen wereldwijd, maar ook de toegang tot onder andere gezondheidszorg en medicijnen is in grote mate afhankelijk van internationale dynamieken. Internationale dynamieken die hun basis vinden in veel meer dan gezondheid op zichzelf, maar betrekking hebben op alle verschillende domeinen van de internationale gemeenschap: van gender tot economie, handelsrelaties en internationale financiering.

Gezondheid kan onmogelijk worden losgekoppeld van de sociale determinanten ervan en de internationale structuur die gezondheidsongelijkheid in stand houdt. Daarom schreven bovenstaande organisaties, verenigd in de werkgroep Determinanten van internationale gezondheid binnen het platform Be-cause Health, dit memorandum over gezondheid en internationale solidariteit. We benoemen verschillende internationale domeinen die ongelijkheid op vlak van gezondheid in stand houden en formuleren enkele concrete beleidsoplossingen.