don

Doe een gift

Steun sociale bewegingen in hun strijd voor het recht op gezondheid.

Dankzij jouw steun zorgen we samen voor verandering. 

Je kan ook een gift via overschrijving doen op rekeningnummer van
Viva Salud: BE17 5230 8138 7321 | BIC: TRIOBEBB | Met mededeling ‘gift’.

Als je in de loop van het jaar huidige kalenderjaar ten minste €40 schenkt aan Viva Salud, heb je recht op een fiscaal attest in het volgend jaar. De belastingvermindering bedraagt 45% van het geschonken bedrag.

Voor een gift van 40 euro geniet je dus een fiscaal voordeel van 18 euro. Het kost je uiteindelijk slechts 22 euro. Je ontvangt ons fiscaal attest ten laatste in de maand april van het jaar dat volgt op je gift(en).

In het geval dat de federale regering in de loop van het jaar een gunstigere beslissing zou nemen, zullen wij daar melding van maken.


Dankzij jouw steun

CHD healthworkers

Met 20 euro:
(€ 12 na belastingaftrek)
Draagt bij aan de vorming van activisten die strijden voor het recht op gezondheid

t-shirt

Met 50 euro:
(€ 34 na belastingaftrek)
Helpt ons bij het opzetten van onderzoek en campagneactiviteiten in België en de partnerlanden

Palestina zomerkamp

Met 100 euro
(€ 120 na belastingaftrek)
Draagt bij aan het organiseren van opleidingen eerste hulp en dus bij de verbetering van de toegang tot gezondheidszorg.

Meer resultaten