Doe een gift - Viva Salud
EDS preventie ebola

Doe een gift

Steun sociale bewegingen in hun strijd voor het recht op gezondheid.

Dankzij jouw steun zorgen we samen voor verandering. 

Je kan ook een gift via overschrijving doen op rekeningnummer van
Viva Salud: BE17 5230 8138 7321 | BIC: TRIOBEBB | Met mededeling ‘gift’.

Als je in de loop van het jaar huidige kalenderjaar ten minste €40 schenkt aan Viva Salud, heb je recht op een fiscaal attest in het volgend jaar. De belastingvermindering bedraagt 45% van het geschonken bedrag.

Voor een gift van 40 euro geniet je dus een fiscaal voordeel van 18 euro. Het kost je uiteindelijk slechts 22 euro. Je ontvangt ons fiscaal attest ten laatste in de maand april van het jaar dat volgt op je gift(en).

In het geval dat de federale regering in de loop van het jaar een gunstigere beslissing zou nemen, zullen wij daar melding van maken.


Dankzij jouw steun

CHD healthworkers

Met 40 euro kunnen onze Filipijnse partners een workshop organiseren voor gezondheidswerkers om in het publiek te spreken tijdens een actie.

Preventie ebola 2019

Met 200 euro organiseren de gezondheidscomités van onze partner in DR Congo een voorlichtingssessie om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Palestina zomerkamp

Met 100 euro kan een Palestijnse jongere deelnemen aan een zomerkamp waar jongeren bouwen aan een beweging voor het recht op gezondheid.

Meer resultaten