Palestine youth network

Palestina

De Israëlische bezetting treft de Palestijnen in elk aspect van hun leven, ook hun gezondheid. Hoe uitzichtloos de situatie soms lijkt, toch blijven ze zich verzetten tegen de bezetting en strijden voor hun rechten. Ook de jongeren, tegelijk kwetsbaar en weerbaar, spelen een belangrijke rol in die strijd. In Palestina ondersteunen we onze partners om die jongeren te organiseren in bewegingen en aan te zetten tot acties voor het recht op gezondheid.

Het recht op gezondheid in Palestina

> Bezetting schaadt de gezondheid

De Israëlische bezetting is niet weg te denken uit het dagelijks leven in Palestina: beperkte toegang tot water en energie, beperkte bewegingsvrijheid, grondonteigening, onveiligheid… Gaza wordt terecht gezien als een openluchtgevangenis. De gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de Palestijnse bevolking zijn dramatisch. Toch blijven ze zich organiseren en verzetten om hun fundamentele rechten te verdedigen.

>Jongeren, de toekomst van Palestina

In Palestina is meer dan de helft van de bevolking jonger dan 18 jaar. Toch is het moeilijk voor jongeren om deel te nemen aan het publieke debat of een verantwoordelijke rol te krijgen. Daardoor voelen ze zich vaak nutteloos en hebben ze weinig toekomstperspectieven. Bovendien zijn ze vaak het eerste doelwit van het bezettingsleger. Met onze Palestijnse partners ondersteunen we die jongeren in hun ambitie om een rol te spelen en hun toekomst in handen te nemen. Dat doen ze door zich te organiseren in jongerenbewegingen die in hun gemeenschap concrete acties ondernemen om de leefomgeving te verbeteren en op nationaal niveau campagne te voeren.

Wat doen onze partners?

  • Vorming voor jongeren over het recht op gezondheid en lokale sociale acties (enquêtes, acties via sociale media, opzetten van acties…).
  • Zomerkamp waar jongeren uit verschillende regio’s ervaringen uitwisselen en zich voorbereiden op nationale campagnes.
  • Campagnes (bv. rond drinkbaar water, de sancties tegen Gaza, betere toegang tot gezondheidszorg….).
  • Nationale en internationale netwerking waarbij onze partners een leidende rol opnemen in campagnes (bv. rond de ziekteverzekering, de situatie van Palestijnse vluchtelingen…).

Impact

Samen met onze partners in Palestina slagen we erin een veilige plek te creëren waar jongeren vrijuit kunnen spreken en de moed vinden om op te komen voor hun rechten en zich in te zetten in hun gemeenschap met projecten die hun leefsituatie verbeteren. Daarnaast versterken de jongeren ook nationale campagnes voor de gezondheidssituatie van politiek gevangenen en vluchtelingen. Dankzij onderzoek en publicaties over de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg houden we met onze partners de nefaste gevolgen van de bezetting op gezondheid hoog op de nationale en internationale agenda.

Wat jij kan doen

  • Organiseer een actie om geld in te zamelen bij vrienden, familie, op het werk, op school
  • Nodig iemand van Viva Salud uit om tijdens een van je activiteiten te komen spreken (info-avond, inzamelactie, vorming, …)
  • Vraag een subsidie aan in jouw gemeente
  • Doe een stage of vrijwilligerswerk bij Viva Salud
  • Sluit je aan bij een solidariteitsbeweging

Hoe kan je financieel steunen?