manifestation against privatization of health care

Filipijnen

De Filipijnen hebben heel wat natuurlijke rijkdommen. Toch omschrijft meer dan 70% van de Filipino’s zichzelf als arm. Economische ongelijkheid zorgt voor enorme verschillen op vlak van gezondheid. Sociale bewegingen die daar verandering willen in brengen worden monddood gemaakt.

Het recht op gezondheid in de Filipijnen

> Privatisering van gezondheidszorg

Arme en rijke Filipino’s hebben niet dezelfde toegang tot gezondheidszorg. Dat komt onder meer omdat de overheid de openbare gezondheidszorg uitbesteedt aan commerciële bedrijven en stap voor stap privatiseert. Die bedrijven willen in de eerste plaats winst maken in plaats van kwaliteitsvolle zorg voor iedereen te garanderen. Die plicht heeft de Filipijnse overheid wel, maar lapt ze aan haar laars.

> Multinationals verzieken leefomgeving

Dat is echter niet alles. De Filipijnse overheid heeft ook meer oog voor de belangen van buitenlandse multinationals dan voor de gezondheid van de Filipino’s. Grote mijnbouwbedrijven profiteren van de rijke ondergrond terwijl ze de sociale en ecologische lasten ongestraft kunnen afwentelen op de arme boeren en inheemse volkeren. Paradijselijke stranden veranderen in zandkraters, rivieren in industriële riolen. Natuurlijke barrières die de eilanden moeten beschermen tegen natuurrampen worden verwoest. Ontbossing en water- en bodemverontreiniging dwingen mensen te migreren naar het binnenland of de stad waar ze geen inkomen meer hebben.

> Gezondheids- en milieuactivisten onder druk

Gelukkig is er in de Filipijnen een sterke, progressieve volksbeweging die opkomt voor een toegankelijke gezondheidszorg en zich verzet tegen grootschalige mijnbouw. Alleen staan activisten, sociale bewegingen en mensenrechtenorganisaties er onder steeds hogere druk. Bedreigingen, moord, verdwijningen, arrestaties en valse beschuldigingen zijn enkele van de manieren waarop de overheid kritische stemmen probeert het zwijgen op te leggen.

Wat doen onze partners?

We ondersteunen en versterken strijdbare sociale organisaties die opkomen voor het recht op gezondheid en echte maatschappelijke verandering.

 • Thema’s: toegang tot gezondheidszorg, vrouwenrechten, klimaatverandering, bescherming van sociale bewegingen en activisten die opkomen voor mensenrechten
 • Onderzoek en publicaties
 • Campagne- en lobbywerk
 • Vorming van campagnemedewerkers en -vrijwilligers
 • Vorming van netwerken in het documenteren van mensenrechtenschendingen
 • Verlenen van juridische bijstand

Impact

De resultaten van campagnes die we met onze partners in de Filipijnen voeren zijn niet altijd zichtbaar op korte termijn. Toch zijn er overwinningen, soms na jarenlange mobilisatie. Even belangrijk is onze solidariteit met gezondheidsactivisten en sociale bewegingen die de overheid viseert omwille van hun kritiek, zodat ze hun werk kunnen blijven voortzetten.

Wat kan jij doen?

 • Organiseer een actie om geld in te zamelen bij vrienden, familie, op het werk, op school
 • Nodig iemand van Viva Salud uit om tijdens een van je activiteiten te komen spreken (info-avond, inzamelactie, vorming, …)
 • Vraag een subsidie aan in jouw gemeente
 • Doe een stage of vrijwilligerswerk bij Viva Salud
 • Sluit je aan bij een solidariteitsbeweging

Hoe kan je financieel steunen?