Privacy

Als Viva Salud vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hebt kan je contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens:

Viva Salud
Haachtsesteenweg 53
1210 Brussel
info@vivasalud.be
Telefoon: 02/2092365

Waarom we gegevens nodig hebben

Viva Salud verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende rechtsgronden en doelen:

Viva Salud verzamelt geen informatie voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven, tenzij je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Viva Salud verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je deelneemt aan onze activiteiten, een gift doet en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker aan onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Viva Salud zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn maximaal vijf jaar na het laatste geregistreerde contact (bvb. toezenden nieuwsbrief, telefonisch contact,…) tenzij er een wettelijke verplichting is om bepaalde gegevens langer te bewaren.

Delen met anderen

Viva Salud zal je gegevens enkel delen met anderen om de volgende redenen:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld voor onze aangifte aan de FOD Financiën in verband met de fiscale attesten.

In kaart brengen websitebezoek

Viva Salud  brengt je websitebezoek niet in kaart. Viva Salud gebruikt wel technologie zoals cookies op haar websites vivasalud.be, acties.vivasalud.be en actions.vivasalud.be om het verkeer op de website te analyseren en om de website goed te laten werken tijdens je bezoek, bijvoorbeeld om bij te houden wat je ingevuld hebt in een formulier, je taalkeuze,…

We delen informatie over het gebruik van onze website ook met sociale media partners en analytische online tools maar daarbij zijn de gegevens geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vivasalud.be. Dit ter bescherming van je privacy. Viva Salud zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Viva Salud neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vivasalud.be of 02/2092365.