Democratische Republiek Congo

In Congo ondersteunen we de uitbouw van een sterke beweging voor het recht op gezondheid die strijdt voor gezonde leefomstandigheden en sociale rechtvaardigheid en kan wegen op het lokale en nationale beleid.

Het recht op gezondheid in Congo

De sociale en economische uitdagingen in Congo zijn enorm. Dat heeft ook een impact op de leefomstandigheden en gezondheidssituatie van de bevolking. Er is weinig toegang tot drinkbaar water of gezondheidszorg. Vooral het platteland en de volksbuurten in steden worden verwaarloosd door de overheid. En dat is zichtbaar in het straatbeeld. Door de erosie van wegen vormen zich tijdens hevige regens waterplassen waar muggen, die dodelijke ziektes zoals malaria en dengue overdragen, zich makkelijk voortplanten. Ook zwervend huisvuil wordt niet opgehaald en zorgt voor hygiëneproblemen.

De sleutel voor verandering is collectieve actie en gemeenschapsparticipatie. Samen met onze partners werken we lokaal aan de uitbouw van volkscomités die de mensen in hun gemeenschap bewustmaken van hun rechten en hen organiseren en mobiliseren voor acties in hun wijk. We focussen daarbij op enkele factoren die belangrijk zijn voor een goede gezondheid: toegang tot drinkbaar water, een gezonde leefomgeving, gemeenschapsparticipatie en gendergelijkheid. Maar het blijft niet bij bewustmaking en lokale acties. De comités organiseren ook overlegmomenten met de lokale, provinciale en nationale overheden om hen te wijzen op hun plicht en hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Wat doen onze partners?

 • sociale enquêtes bij de bevolking
 • vorming over het recht op gezondheid voor leden van volksgezondheidscomités
 • bewustmaken van de oorzaken en preventie van ebola in getroffen gemeenschappen
 • lokale acties: schoonmaken van straten, manifestaties voor het recht op gezondheid of vrouwenrechten, interpelleren van lokale overheden,
 • opvolgen van beloftes die overheden maken
 • thema’s: gender, water, gezond leefmilieu, gemeenschapsparticipatie

Impact

Op basis van sociale enquêtes lanceerden we met onze partners vernieuwende initiatieven zoals ‘genderdorpen’ of slaagden we erin de aandacht te trekken van lokale en provinciale overheden met mobilisaties voor toegang tot water en de strijd tegen ebola.

Wat kan jij doen?

 • Organiseer een actie om geld in te zamelen bij vrienden, familie, op het werk, op school
 • Nodig iemand van Viva Salud uit om tijdens een van je activiteiten te komen spreken (info-avond, inzamelactie, vorming, …)
 • Vraag een subsidie aan in jouw gemeente
 • Doe een stage of vrijwilligerswerk bij Viva Salud
 • Sluit je aan bij een solidariteitsbeweging

Hoe kan je financieel steunen?