Publicaties

Jaarverslag 2023

Meer bescherming tegen gendergerelateerd geweld en intimidatie op het werk in de Filipijnen, EHBO-trainingen voor jongeren in Palestina, organisatie van mobiele klinieken in Oost-Congo en een Koninklijk Besluit tegen de export van verboden pesticiden in België. Viva Salud stelt je met trots deze acties en overwinningen voor in haar jaarverslag van 2023.

Jaarverslag 2022

2022 markeerde het begin van een nieuw vijfjarenprogramma, nieuwe samenwerkingen en nieuwe uitdagingen voor het recht op gezondheid.

Met onze partners in België, de DR Congo, de Filipijnen en Palestina, voerden we campagne voor een sterke publieke gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is en voor gezonde werkomstandigheden. Dit niet-aflatende werk om het recht op gezondheid voor iedereen te garanderen leverde al politieke overwinningen op.

We zijn gemotiveerd en vastbesloten om onze strijd voor het recht op gezondheid in 2023 voort te zetten!


Campagnedossier Zorgen voor de zorg

Wereldwijd werken zorgwerkers in slechte
omstandigheden.

Maar wat maakt werken in de
zorgsector nu juist zo ongezond?


Viva Salud magazine juni 2023

Lees meer over onze campagne en de financiële resultaten van 2022. 


Viva Salud magazine december 2022

In ons driemaandelijks magazine ontdek je wat we samen met onze partners op het terrein realiseren, geven we meer duiding rond een thema en kom je te weten welke activiteiten op stapel staan.

Ontvang je het magazine graag thuis, dan kan je je inschrijven via deze link.


Jaarverslag 2021

In 2021 hebben wij campagne gevoerd voor universele toegang tot de middelen om het coronavirus te bestrijden en voor de bescherming van activisten die worden bedreigd door het krimpen van de democratische ruimten in de wereld. Met onze partners in de Filipijnen, DR Congo en Palestina en op internationaal niveau hebben wij het recht op gezondheid verder versterkt.


Evaluatie van het gemeenschappelijk programma 2017-2021

Tussen 2017 en 2021 werkten Viva Salud, KIYO en Solidagro samen in een gemeenschappelijk programma medegefinancierd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dit programma baseerde zich op de rechtenbenadering. Het omvatte 11 landen: België, Bolivia, Brazilië, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, de Filipijnen, Mali, Marokko, Palestina en Senegal. In 2021 en 2022 voerden we externe evaluaties uit voor elke doelstelling. Hieronder zijn de evaluatieverslagen van onze partnerlanden terug te vinden.


Rechtenbenadering

In samenwerking met KIYO en Solidagro, twee andere Belgische ngo’s waarmee Viva Salud van 2017 tot 2021 in een gemeenschappelijk programma zat, ontwikkelde Viva Salud een website gewijd aan de rechtenbenadering.

Wij hebben ook alle informatie gepubliceerd die is gedeeld tijdens het seminarie rechtenbenadering dat wij in december 2021 met 13 andere maatschappelijke organisaties hebben georganiseerd.


Paper: Waarom publieke gezondheidszorg beter is

In een tijd waarin private spelers steeds meer een markt zien in het gezondheidssysteem, vinden wij het belangrijk om de publieke gezondheidszorg te verdedigen en promoten. In onze paper ‘Waarom publieke gezondheidszorg beter is’ ontdek je:

  • waarom privatisering grotere ongelijkheid veroorzaakt in de toegang tot zorg
  • waarom privatisering vaak duurder is op lange termijn
  • waarom privatisering niet efficiënter is
  • waarom privatisering niet leidt tot beter kwaliteit
  • waarom privatisering leidt tot minder overheidscontrole
  • waarom privatisering leidt tot minder beschikbaarheid van gezondheidswerkers en slechtere arbeidsomstandigheden
  • welk systeem van gezondheidszorg we dan wel willen
  • voorbeelden van succesvolle campagnes van sociale bewegingen

Een praktische gids voor communicatie over mondiale rechtvaardigheid en solidariteit

Deze toolkit is een onmisbaar instrument voor activisten en campagnemedewerkers. Hoe we communiceren over de zaken waarrond we werken heeft een invloed op hoe mensen erover denken, voelen en vervolgens handelen. Het is tijd dat we een alternatief vinden voor de schadende taal en beeldspraak van hulp, liefdadigheid en zogenaamde ‘internationale ontwikkeling’. In plaats daarvan kunnen we een nieuw narratief creëeren dat solidariteit versterkt en sociale rechtvaardigheid eist. Deze toolkit biedt praktisch advies en principes om de grondoorzaken van armoede aan te pakken en mondiale solidariteit versterkt door onze communicatie.

Deze toolkit werd gemaakt door Framing Matters voor Health Poverty Action, in samenwerking met Public Interest Research Centre en de volgende leden van het Progressive Development Forum: Medact, NEON, PHM UK, PHM West- en Centraal-Afrika, Be-cause Health en Viva Salud.


Handleiding: Een beweging voor gezondheid bouwen

Samen met de People’s Health Movement (PHM) ontwikkelden we een interactieve handleiding. Ben je een student, academica/academicus of activist die op zoek is naar inspiratie en best practices van over de hele wereld? Dan zal je vast en zeker veel kunnen leren uit deze handleiding. De handleiding is beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans.


Paper: had je 1 biljoen, wat zou je dan doen?

Regeringen laten elk jaar meer dan een biljoen dollar wegstromen door onrechtvaardige voordelen aan bedrijven en grootschalige belastingontduiking. In deze paper door Health Poverty Action, People’s Health Movement en Viva Salud, ontdek je de alternatieven.


Empowerment: samen strijden voor gezondheid

Empowerment. Je vindt er de meest uiteenlopende definities voor. Sommigen verbinden het met zelfvertrouwen of autonomie, anderen met participatie of mobilisatie, nog anderen met bevrijding. Maar weet je wat ons het meest verbaasde? Slechts zelden vind je in die definities een verwijzing naar ‘power’ of macht. Voldoende stof voor analyse.


Duurzame ontwikkelingssamenwerking: wat is dat?

Wat betekent het om recht te hebben op iets? Ontdek wat dit betekent volgens KIYO, Solidagro en Viva Salud.