Voor gezonde werkomstandigheden

gezonde werkomstandigheden conditions de travail saines

Mensen brengen een groot deel van hun leven al werkend door. De omstandigheden waarin ze hun werk uitvoeren bepalen dus voor een aanzienlijk deel hun gezondheid. Het recht op gezondheid kan niet bestaan zonder het recht op een gezonde werkomgeving.

Elke dag sterven mensen ten gevolge van ongelukken op het werk of beroepsziekten. Uit cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie blijkt dat het gaat om minstens 1,9 miljoen doden per jaar. Daarbovenop vinden er jaarlijks 360 miljoen ongelukken zonder fatale afloop plaats. Privatisering, uitbreiding en overnames van grote bedrijven en gezondheidscrississen oefenen een toenemende druk uit op de werkomstandigheden in onder meer de gezondheids-, landbouw- en mijnbouwsector. Vrouwen, de LGBTQ+ gemeenschap en werknemers in de informele economie worden het hardst geraakt.

Waar naartoe?

Viva Salud voert daarom vanaf 2022 campagne voor gezonde werkomstandigheden voor iedereen: van gezondheidswerkers met onvoldoende beschermingsmateriaal in de Filipijnen, tot Palestijnse boeren die verplicht worden om met gevaarlijke pesticides te werken en Congolese mijnbouwwerkers die worden uitgebuit door grote bedrijven. België en de Europese Unie zijn vaak betrokken partij. We willen dat andere organisaties en netwerken het recht op gezondheid implementeren in hun strijd voor waardig werk. Zo mobiliseren we samen sociale bewegingen en het brede publiek, beïnvloeden we het beleid en stimuleren we verandering.

Met wie?

In partnerschap met organisaties in Palestina, DR Congo en de Filipijnen alsook verschillende nationale, regionale en internationale netwerken, pleiten we voor het respecteren van het recht op gezonde en veilige werkomstandigheden wereldwijd. We voeren onder meer campagne voor een strenge regulatie van de export van verboden pesticides buiten de Europese Unie en een zorgplichtwet die die Belgische en Europese bedrijven dwingt mensenrechten te respecteren in de ganse productieketen en schendingen te herstellen. We bundelen onze krachten met andere organisaties zoals 11.11.11, CNCD-11.11.11, Fian, SOS Faim, Solidagro, WSM en FOS.

Contact

Nicky Gabriëls

Beleid & Campagne


Bekijk onze campagnes

Verboden pesticiden: overal even dodelijk!

Tonnen dodelijke pesticiden, verboden in Europa, worden naar lage inkomenslanden geëxporteerd, waar ze enorme schade toerichten aan de gezondheid van landbouwers en het milieu. Ironisch genoeg komen deze verboden pesticiden via voedselimport ook terecht op ons bord.

pesticiden

Artikels en analyses