Sociale bewegingen voor het recht op gezondheid

sociale bewegingen mouvements sociaux

Sociale bewegingen lopen voorop bij de verdediging en bevordering van het recht op gezondheid. Hun rol in het publieke debat en het gezondheidsbeleid wordt in grote mate bepaald door de democratische ruimte, die wereldwijd krimpt. Dit is dan ook een prioritair thema voor Viva Salud.

De democratische ruimte wereldwijd krimpt: criminalisering, stigmatisering, laster, intimidatie, delegitimisering van sociale bewegingen en de activisten die er deel van uitmaken. Volgens Civicus Monitor leven 9 op 10 mensen in landen waar de burgerlijke vrijheden ernstig beperkt zijn. Iets meer dan 3% van de wereldbevolking woont in een land met een open democratische ruimte. In 2021 evolueerde ook de situatie in België van ‘open’ naar ‘beperkt’.

Sociale bewegingen zijn een belangrijke kracht voor verandering. Over de hele wereld lopen zij voorop bij de verdediging en bevordering van het recht op gezondheid. Ze houden toezicht op het overheidsbeleid en pleiten voor meer sociale rechtvaardigheid bij beleidsmakers. Een goede gezondheid en open democratische ruimte op nationaal en internationaal niveau zijn daarnaast essentieel voor de ontwikkeling van efficiënte en inclusieve gezondheidssystemen.

Waar naartoe?

Viva Salud verdedigt de essentiële rol van sociale bewegingen voor het recht op gezondheid. Samen met onze partners, sympathisanten en vrijwilligers voeren we campagne om de deelname en invloed van sociale bewegingen bij de ontwikkeling en uitvoering van het gezondheidsbeleid te versterken. We pleiten voor maatregelen ter bescherming van sociale bewegingen zodat deze binnen een open en transparante democratische ruimte kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van rechtvaardige en toegankelijke gezondheidssystemen voor iedereen.

Sterke netwerken, massale mobilisering, internationale solidariteit en gezamenlijke campagnes maken een verschil. Zo werden in 2022 mensenrechtenactivisten Shatha Odeh uit Palestina en Dr. Naty Castro uit de Filipijnen vrijgelaten.

Met wie?

Samen met onze Filipijnse, Congolese en Palestijnse partners en andere organisaties zoals de internationale People’s Health Movement, vakbonden, intal en Cubanismo.be bouwen we aan een wereldwijde sociale beweging voor het recht op gezondheid. Dat is een groepering van sociale organisaties, sociale actoren, geëngageerde individuen, gekenmerkt door gedeelde waarden en de bereidheid om samen op te treden ter verdediging van het recht op gezondheid.

Via campagnes als Only Fighters Win en onze actieve rol in het platform Defend the Defenders zetten we de essentiële rol van sociale bewegingen in de strijd voor het recht op gezondheid in de kijker.

Contact

Victor De Roeck

Beleid & Campagne


Bekijk onze campagnes

#NotATarget_2022

Campagne #NotATarget: Kom op voor activisten en onze gezondheid!

Activisten, zorgwerkers, gezondheidsorganisaties en sociale bewegingen die opkomen voor het recht op gezondheid zijn wereldwijd het slachtoffer van repressie. We kunnen pas gezond zijn als zij in veiligheid zijn. Ze zijn geen doelwit!


Doe mee aan de marathon met Viva Salud

Op 1 maart 2024 neemt Viva Salud opnieuw deel aan de marathon in Palestina. Doe mee en steun zo de strijd voor vrijheid!


Artikels en analyses


Doe mee


Getuigenissen