Door dit formulier te verzenden verklaar je je akkoord dat Viva Salud de door jou verstrekte gegevens bijhoudt om je naargelang je interesses op de hoogte te houden. Je kunt die gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan via e-mail: info@vivasalud.be of per brief naar Viva Salud – Haachtsesteenweg 53 – 1210 Brussel. Met vragen of klachten kan je terecht bij: info@vivasalud.be of via telefoon: 02 209 23 65
Meer over het privacybeleid van Viva Salud vind je hier: https://www.vivasalud.be/privacy