Fiscaal attest

Heb je recht op een fiscaal attest?

Als de som van de giften die je binnen een kalenderjaar deed minstens €40 bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Je gift is dan voor 45 % aftrekbaar voor de personenbelasting. Doe je af en toe een gift? Check dan het jaartotaal als je een fiscaal attest wilt ontvangen.

Geef je € 5 per maand, dan is het jaartotaal € 60. Na belastingaftrek van 45% betaal je dans effectief € 33

Wie mag zo’n attest uitreiken en hoe werkt het?

Alleen erkende ngo’s zoals Viva Salud mogen aan hun schenkers een fiscaal attest uitreiken. Dat is een ’beloning’ voor jou als schenker omdat je bijdraagt aan ontwikkelingshulp. Je ontvangt het attest in het voorjaar. Het is een bewijs voor het recht op aftrek bij je belastingaangifte.

Het jaartotaal van je gift zal normaal gezien al door de fiscus vooraf ingevuld zijn op je belastingaangifte. Je hoeft het papieren attest dat we je opsturen dus niet bij de aangifte te voegen. Het volstaat om dit te bewaren als bewijsstuk.

Alleen giften

Om ondubbelzinnig recht te hebben op een fiscaal attest is het belangrijk om in de mededeling van je storting duidelijk ‘gift’ te vermelden. Dan is het duidelijk dat het niet om een betaling gaat waarvoor we geen attest kunnen uitschrijven (betaling voor diensten of goederen, geldinzameling,…).

Geldinzamelingen die je zelf hebt georganiseerd en waarvan je de totale som in één keer overschrijft, geven dus geen recht op een fiscaal attest.

Link naar de Federale Overheidsdienst Financiën

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/116-lijst-instellingen-20200212.pdf (we kregen de erkenning nog onder onze vroegere naam Geneeskunde voor de Derde Wereld – G3W)

Contact

Jasper Vandorpe

Communicatie & Sociale media
+32 (0)2 209 23 53