Noodhulp

UHWC Gaza Al Awda hospital

In tijden van nood rekenen mensen in de eerste plaats op hun lokale netwerken en organisaties. Bij natuurrampen, gewapende conflicten en andere speciale omstandigheden wordt die lokale weerbaarheid echter zwaar op de proef gesteld. Ook in noodsituaties komt het er voor Viva Salud op aan om dit lokale weefsel te versterken. Het zijn immers deze lokale organisaties de de concrete noden van de bevolking het beste kennen en er het beste kunnen op inspelen, zowel op de korte als op de langere termijn.

Soms zijn het onze partners zelf die initiatieven nemen om de lokale bevolking te helpen om hun leven te hernemen. Het spreekt voor zich dat we dan hun inspanningen steunen en vlug een concrete oproep kunnen lanceren. Zo heeft onze partner in Gaza in het verleden kunnen rekenen op onze steun om de gewonden van de militaire agressie te verzorgen.

Soms gaat het om gebeurtenissen in landen of regio’s waar we geen directe partners hebben. We proberen dan om via ons netwerk toch een lokale organisatie te vinden die werkt in de lijn van onze doelstellingen. Het is dan niet altijd mogelijk om meteen een concreet project voor te stellen. We willen immers de tijd nemen om te onderzoeken hoe we in complexe situaties toch het best de bevolking kunnen helpen.

Ons permanent “noodfonds” staat ons toe om op een flexibele manier op dergelijke noodsituaties te antwoorden: snel als het kan en meer bedachtzaam als het moet. Mocht bij een bepaalde noodsituaties niet al het opgehaalde geld kunnen gebruikt worden dan zal Viva Salud deze fondsen aanwenden voor andere noodsituaties. Want niet alle rampen krijgen evenveel media aandacht, er zijn vele “stille” rampen die zich voltrekken.

Met het noodfonds steunen we lokale organisaties die goed ingeplant zijn onder de lokale bevolking. Het gaat om organisaties die ook oog hebben voor de lange termijn en niet na enkele maanden opnieuw verdwijnen. Dankzij ons wereldwijde netwerk kunnen we bijna in elke situatie dergelijke initiatieven identificeren. In noodsituaties bekijken we geval per geval hoe we het best onze steun kunnen verlenen.

Je steunt het noodfonds door een gift te doen op het rekeningnummer van Viva Salud: BE17 5230 8138 7321 met de vermelding ” gift noodfonds”. Via deze website informeren we u over de concrete acties die we steunen.