De participatieve klimaataanpak van Cuba

De participatieve klimaataanpak van Cuba

Liana Bidart Cisneros is actief bij Centro Felix Varela, een Cubaanse organisatie met meer dan 15 jaar ervaring met milieuacties en vormingen over ecologie in de volkswijken van Havana en ver daarbuiten. De organisatie speelt ook een rol in de uitvoering van het klimaatplan dat de Cubaanse overheid in 2017 goedkeurde.

Medewerkers en vrijwilligers van Centro Felix Varela trekken daarvoor naar lokale gemeenschappen waar ze samen met de bevolking risico’s en mogelijkheden in hun omgeving in kaart brengen en samen naar oplossingen zoeken. Een van de methodes die ze daarbij gebruiken is ‘mapa verde’ of ‘greenmapping’.

In deze video legt Liana ons tijdens een bezoek aan België uit hoe die methode werkt (klik onderaan op ‘cc’ voor ondertiteling in het Nederlands).