Gezonde werkomstandigheden voor iedereen op internationale vrouwendag!

International women's day 2022 (FR&NL)

Vandaag, 8 maart, is de internationale vrouwendag.

Wereldwijd werken veel vrouwen in moeilijke omstandigheden. Niet alleen verdienen vrouwen 20% minder dan mannen (een cijfer dat waarschijnlijk een onderschatting is door gebrek aan data), ze krijgen ook te maken met seksisme op het werk, verrichten het grootste deel van het onbetaalde werk en zijn vaker werkzaam in de onbeschermde informele economie. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de rechten van vrouwen, maar ook voor hun toegang tot steun en bescherming. Het grootste deel van het personeel in de gezondheidszorg bestaat uit vrouwen.

Dit betekent dat van de Filipijnen tot in Congo, België en Palestina, het vooral vrouwen zijn die in de frontlinie staan in de strijd tegen Covid-19. De afgelopen jaren hebben de regeringen in de meeste landen bezuinigingen doorgevoerd in de gezondheidszorg, waardoor de arbeidsomstandigheden nog verder zijn verslechterd. Dit heeft ertoe geleid dat vrouwen onevenredig veel worden blootgesteld aan Covid-19 in de strijd tegen deze pandemie. Bovendien heeft een groot deel van de gezondheidswerkers en patiënten wereldwijd geen toegang tot het Covid-19-vaccin, omdat de in rijke landen gevestigde farmaceutische bedrijven winst belangrijker vinden dan gezondheid. Door het gebrek aan investeringen door regeringen, gevaarlijke werkomstandigheden in de gezondheidszorg en de focus op winst lopen vrouwen een onevenredig groot risico.

De Covid-19-pandemie heeft eens te meer aangetoond dat vrouwen een cruciale rol spelen in het waarborgen van een gezonde samenleving. Op 8 maart, internationale vrouwendag, willen we onze steun betuigen aan alle progressieve vrouwenbewegingen die de straat op gaan! Samen strijden we voor de rechten van vrouwen en voor gezonde werkomstandigheden voor iedereen!