Genderdorpen in Congo: “Meisjes voetballen, jongens supporteren”

Eén op drie Congolese vrouwen krijgt te maken met seksueel geweld. Met het project “genderdorpen” schept onze partner Etoile du Sud (EDS) een veilige ruimte waar vrouwen en mannen experimenteren met concrete initiatieven voor meer gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.

Een “genderdorp” is geen fysiek dorp, maar een verzameling mensen die willen opkomen voor vrouwenrechten. Intussen telt Kinshasa meer dan 80 genderdorpen. Ook in Lubumbashi worden de eerste stappen gezet.

In Bibwa, een volkswijk van Kinshasa, zien we hoe groot de impact kan zijn van zo’n dorp. Papa Tshishimbi gaf er een vorming over empowerment, waarna de deelnemers enquêtes afnamen bij de wijkbewoners over de problemen waarmee vrouwen en meisjes geconfronteerd worden. Via rondetafelgesprekken werkten ze samen aan oplossingen. Vrouwen werden op verschillende manieren aangemoedigd om het woord te nemen. Het resultaat was een lijst met concrete voorstellen die ze e aan hun lokale politici zullen voorleggen.

Ook in de dorpsschool gingen jongens en meisjes op gelijke voet met elkaar in debat. Ze stelden voor om eens van hobby te wisselen. Het resultaat? Nu voetballen de meisjes en supporteren de jongens.