In Memoriam Bogdan Van doninck (16 december 1947 – 21 april 2023 )

bogdan

Bogdan Van doninck overleed in april, maar zijn betrokkenheid bij Viva Salud leeft voort. Hij was zeer betrokken bij de strategische beslissingen die werden genomen door ons bestuur en onze algemene vergadering. Daarnaast was hij een zeer toegewijde vrijwilliger waar we altijd konden op rekenen.

Bogdan, een man van woord en daad.

We vroegen Gill Boeckmans, lid van ons bestuur en een goede vriend van Bogdan, om Bogdans engagement te omschrijven.

Bogdan was al meer dan twintig jaar geëngageerd in internationale solidariteitsorganisaties en meer specifiek in Afrika. In de zestiger jaren richtte hij de Derde Wereldbeweging op in Brasschaat waar hij opgroeide.

Daarna was hij in de zeventiger jaren medeoprichter van de Anti Imperialistisch Bond (AIB) die later intal werd. Katelijne en Bogdan waren samen jarenlang vrijwilliger voor 11.11.11. Bogdan werkte nauw samen met Viva Salud waar hij een tijdlang lid was van het bestuur. Hij was ook lid van de PVDA.

Toen de strijd om Zimbabwe eraan kwam, richtte Bogdan het Zimbabwe comité op, een solidariteitsgroep die de freedom fighters op doorreis in België opvang gaf en steun verleenden voor hun contacten met de sociale bewegingen en met de politieke wereld. Meerdere van deze verzetsmensen waren te gast bij Katelijne en Bogdan en bij vele andere medestanders. Banden van lange duur werden gesmeed.
In 1977 werd het comité omgevormd tot de “Vereniging België-Zimbabwe”, met statuten en een publicatie in het Belgisch staatsblad.

En dan kwam de onafhankelijkheid van Zimbabwe in 1980. Bogdan ging er heen om verschillende projecten van de Vereniging op te starten.
Hij schreef zijn doctoraat over de coöperatieve beweging in Zimbabwe. Dat waren niet zomaar coöperatieven: de vele vrijheidsstrijders, die huis en regio verlaten hadden gedurende jaren om te gaan vechten, kwamen terug naar huis en moesten een nieuw leven beginnen.
Daarom richtten de ex-verzetsmensen de Organisation of Collectif Cooperatives of Zimbwabwe (OCCZIM) op, waar de vroegere vrijheidsstrijders leerden boeren, ondernemen, hun eigen coöperatieve bedrijven stichten, kortom samen werken om een nieuw leven op te bouwen. Over die mensen en de organisatie gaat het doctoraat van Bogdan.

In de jaren negentig ging Bogdan opnieuw op bezoek. Ondertussen hadden velen van de vrijheidsstrijders verantwoordelijke posities ingenomen, enkelen waren zelfs minister geworden. En dus gingen we die wel eens samen opzoeken. Het was een allerhartelijkst weerzien, telkens weer.

Dat was onze lange weg samen, beginnend met Zimbabwe tot recent bij Viva Salud, waar Bogdan actief lid was van de algemene vergadering en ook van het bestuur. Wij hebben zoveel geleerd van de kennis en de geestdrift van Bogdan. We zijn jou daarvoor erkentelijk, Bogdan en we koesteren je voor altijd in onze herinnering.

Wij groeten, zoals in Afrika de groet aan de trouwe medestrijders luidt:
Hamba Kahle, kameraad Bogdan, goede reis.


Gill & Paul

Vanuit het hele Viva Salud team oprecht bedankt en een behouden laatste reis, Bogdan.

Fanny, directrice Viva Salud