Israël: stop aanvallen tegen Palestijnse middenveldorganisaties

Shatah Odeh

Op woensdag 7 juli 2021 arresteerde het Israëlische leger Shatha Odeh, de directeur van de Health Work Committees (HWC) en voorzitter van het Palestijnse Ngo-netwerk PNGO. Tegelijk werd ook het hoofdkwartier van de Union of Agricultural Work Committees (UAWC) gesloten. Verschillende Belgische Ngo’s hekelen het toenemend aantal Israëlische aanvallen op de Palestijnse civiele maatschappij. Ze roepen op tot een krachtige veroordeling van deze aanvallen door de federale regering en tot de onmiddellijke vrijlating van Shatha Odeh.

Dinsdagnacht drongen Israëlische soldaten het huis van Shatha Odeh binnen, plunderden haar huis, namen haar auto in beslag en brachten haar naar een nog onbekende bestemming. Shatha Odeh is directeur van de  Health Work Committees (HWC), een van de grootste Palestijnse gezondheidsorganisaties en partner van  Viva Salud. Shatha Odeh is tevens voorzitter van het Palestijnse NGO Netwerk (PNGO), een netwerk van Palestijnse NGOs en een directe partner van CNCD-11.11.11. HWC coördineert ook de regionale actie van de People’s Health Movement, een netwerk van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het recht op gezondheid. 

Afsnijden gezondheidszorg

Op 9 juni 2021 ontving HWC een militair bevel om zijn hoofdkwartier voor zes maanden te sluiten. Dit werd op grote schaal veroordeeld, onder meer door Amnesty International, dat wees op de gevolgen van deze sluiting voor de toegang van duizenden Palestijnen tot gezondheidszorg. Israël is als bezettingsmacht overigens verantwoordelijk voor het recht op gezondheid van de Palestijnen. De Israëlische aanvallen op HWC komen te midden van een vierde golf van de COVID-19 pandemie, en ondermijnen verder het Palestijnse vermogen om de pandemie het hoofd te bieden. 

Op 7 juli 2021 sloot het Israëlische leger ook het hoofdkwartier van de Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Deze organisatie, die in 1986 werd opgericht, speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van Palestijnse landbouwers in « Area C », een gebied onder Israëlische militaire controle dat 60% van de Westelijke Jordaanoever uitmaakt en waar zo’n 300.000 Palestijnen in uiterst moeilijke omstandigheden leven.

Aanval op middenveld

Deze aanvallen maken deel uit van een structurele Israëlische strategie om Palestijnse middenveldorganisaties in diskrediet te brengen, een strategie die in verschillende rapporten van internationale mensenrechtenorganisaties (waaronder de Internationale Federatie voor de Mensenrechten (FIDH) en de Wereldorganisatie tegen Foltering (OMCT)) aan de kaak is gesteld. 

Via beschuldigingen van vermeende banden met terreurorganisaties of van antisemitisme, wordt druk uitgeoefend op organisaties en individuen om hun politieke en financiële steun aan Palestijnse organisaties stop te zetten. Deze strategie werd ook uitvoerig gedocumenteerd in een rapport van 11.11.11 en CNCD-11.11.11, dat in januari 2020 werd gepubliceerd. 

Geconfronteerd met de laissez-faire en steeds autoritairdere uitwassen van de Palestijnse Autoriteit, spelen Palestijnse maatschappelijke organisaties een essentiële rol als laatste bastion tegen de Israëlische annexatie en apartheidsregime. 

Ter bevordering van de eerbiediging van het internationaal recht als enige basis voor een rechtvaardige oplossing in het Midden-Oosten, roepen de ondertekenende organisaties de federale regering op om druk uit te oefenen op Israël en de onmiddellijke vrijlating van Shatha Odeh te vragen. De organisaties vragen de regering ook om de Israëlische aanvallen op het Palestijnse middenveld scherp te veroordelen, nauw toe te zien op de vrijwaring van de civiele ruimte voor het essentiële werk van deze organisaties, en de nodige politieke en financiële steun te blijven bieden aan Palestijnse middenveldorganisaties. 

Ondertekenende organisaties: 

 11.11.11
Association Belgo-Palestinienne
Centrale Générale FGTB
CNCD-11.11.11
De-Colonizer
Een Andere Joodse Stem
Intal
Mouvement Ouvrier Chrétien
Palestina Solidariteit
Pax Christi Vlaanderen
SolSoc
Viva Salud
Vrede