11.be paper: Het covid-19 vaccin, een globaal publiek goed

paper covid vaccin 11.be

Meer dan een jaar na de uitbraak van het coronavirus, worstelen heel wat landen nog altijd met de pandemie. Het aantal besmettingen en slachtoffers blijft gestaag oplopen. Wereldwijd vielen al meer dan 2,7 miljoen doden. 122 miljoen mensen werden ziek. Met WSM, FOS, Dokters van de Wereld, Oxfam-in-België, 11.11.11 en CNCD-11.11.11publiceerden we in november een nota over de obstakels om van het coronavaccin een globaal publiek goed te maken.

Volgens wetenschappers en volksgezondheidsexperten zijn de grootschalige productie en eerlijke verdeling van een effectief coronavaccin belangrijke stappen om een einde te maken aan de pandemie. Maar om de verspreiding van het coronavirus helemaal te stoppen, is het van cruciaal belang dat het vaccin een globaal publiek goed wordt. Dat wil zeggen dat de controle over de productie, prijs en verdeling van het vaccin in publieke handen ligt. Niet in de handen van een klein aantal farmaceutische bedrijven. Enkel zo kunnen we het recht op gezondheid voor iedereen garanderen.

Zonder een internationale aanpak en publieke controle zal het virus zich kunnen blijven verspreiden op plekken waar de toegang tot een vaccin beperkt is. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar ook slecht voor onze gezondheid en de economie. António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, stelde het eind augustus als volgt: “Geen enkel land is veilig en gezond totdat alle landen veilig en gezond zijn”.

Eind november publiceerden we met WSM, FOS, Dokters van de Wereld, Oxfam-in-België, 11.11.11 en CNCD-11.11.11 een nota. Daarin onderzochten we de obstakels om van het vaccin tegen Covid-19 een globaal publiek goed te maken. Samen riepen we de Belgische regering op om actie te ondernemen, zowel in België als op het internationale niveau. Onze eisen zijn vandaag nog even belangrijk als in november. Hoog tijd voor onze regering om in actie te schieten.

Wat kan België zelf doen?

  1. Farmaceutische bedrijven die publieke middelen ontvangen dwingen om hun kennis, technologie en intellectuele eigendom met betrekking tot Covid-19 te delen in een technologie- of patentpool, zoals C-TAP.
  2. Farmaceutische bedrijven die publieke middelen ontvangen dwingen om transparant te zijn over hun onderzoeksresultaten, productiekosten, klinische studies, overheidssteun en contracten rond vooraankopen.
  3. Een vaccinatiestrategie ontwikkelen die op basis van wetenschappelijke en eerlijke criteria de uitrol van een vaccin tegen Covid-19 regelt.

Wat moet België op het internationale niveau doen?

  1. Pleiten voor multilaterale actie en internationale solidariteit.
  2. Verzekeren dat intellectuele eigendomsrechten, zoals patenten, geen obstakel vormen voor de wereldwijde toegang tot vaccins en andere belangrijke medische producten voor Covid-19.
  3. Verzekeren dat de ontwikkeling, productie en verspreiding van andere levensnoodzakelijke vaccins en geneesmiddelen niet wordt vertraagd door de focus op Covid-19.