Dr. Mohanna (Gaza): “Sommige gebieden afgesloten waardoor vaccins niet tot in ziekenhuizen geraken”

vaccination Gaza

Terwijl Israël al meer dan de helft van zijn volwassen bevolking vaccineerde, kampen de Palestijnen met een tekort aan vaccins. Meer nog, de vaccins geraken door de Israëlische blokkade en bezetting soms niet ter plaatse. We spraken met Dr. Ahmad Mohanna, directeur van het ziekenhuis Al Awda van UHWC, onze partner in Gaza.

Hoe verloopt de vaccinatiecampagne in Palestina en meer specifiek in de Gazastrook?

Dr. Ahmad Mohanna: “Momenteel blijft het aantal besmettingen in Gaza dagelijks stijgen. De maatregelen werden dan ook weer verstrengd. Zo geldt er opnieuw een uitgaansverbod na 19u. De vaccinatiecampagne in Gaza komt traag op gang en gebeurt enkel in ziekenhuizen van het Ministerie van Gezondheid bij mensen ouder dan 50 en mensen met chronische ziektes. Mensen onder de 50 zijn nog niet aan de beurt door het tekort aan vaccins.”

Wat zijn de voornaamste obstakels?

“De Israëlische bezetting is een belangrijk obstakel. Ze vertraagt de levering van vaccins in Gaza. Daardoor zijn er ook problemen bij de toediening van de tweede dosis. Ook bij de bevolking zien we obstakels. Er circuleren veel geruchten over de vaccins die mensen misleiden. Daardoor gaan ze twijfelen aan de voordelen of veiligheid van de vaccins.

In de ziekenhuizen zijn grote tekorten aan monitors en zuurstof- en beademingstoestellen. Die tekorten worden alleen maar groter door het stijgende aantal besmettingen. De werkingskosten in ziekenhuizen liggen ook een stuk hoger door de extra kosten voor maskers, handschoenen en alcoholgel.”

Welke oplossingen zie je hiervoor?

“De internationale gemeenschap moet meer aandacht hebben voor de kritieke situatie in Gaza. Daarnaast spelen de bewustmakingscampagnes van ngo’s en medische organisaties een belangrijke rol om de bevolking te informeren en te sensibiliseren.

De bezettende macht heeft ook een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de mensen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Zij moeten ervoor zorgen dat de vaccins tijdig in de bezette gebieden terechtkomen. Sommige gebieden zijn momenteel volledig afgesloten waardoor de vaccins niet tot in de ziekenhuizen komen.”

Wat is jullie rol en die van sociale bewegingen?

“Momenteel ligt de focus van ons werk voornamelijk op de strijd tegen het coronavirus. Met de hulp van onze vrijwilligers sensibiliseren we de bevolking rond gezondheidsmaatregelen, online en via onze basisgezondheidscentra in de verschillende wijken.

Daarnaast organiseren we ook verschillende vormingen, bijvoorbeeld voor werknemers over hoe zij met het coronavirus kunnen omgaan, over de voordelen van de vaccins of over hoe we sociale media kunnen inzetten voor bewustmaking. Kortom, we proberen mensen te verbinden door allerhande initiatieven.

Sociale bewegingen spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van publieke gezondheidsinstellingen in de strijd tegen de coronapandemie. Vooral in deze moeilijke periode en in een economische situatie die al zeer slecht was in de Gazastrook. Sociale bewegingen kunnen mensen mobiliseren, bijvoorbeeld tijdens straatacties om de moed van zorgverleners en eerstelijnswerkers onder de aandacht te brengen, en extra fondsen inzamelen om de instellingen hier te versterken in de strijd tegen corona. Ze organiseren ook inzamelacties om de armste gezinnen hier te ondersteunen.

Dankzij onze samenwerking met Viva Salud kunnen we ook bijdragen aan het internationaal politiek debat om de patenten voor coronavaccins op te heffen en vaccins overal toegankelijk te maken.

Bekijk ook het webinar over de Israëlische vaccinapartheid met Ubai Aboudi, directeur van onze Palestijnse partner Bisan Center for Research and Development

Interview met Dr. Ahmad Mohanna afgenomen op 22 april 2021