Video: Elmer ‘Bong’ Labog over veiligheid op het werk

veiligheid op het werk

Op 10 juni 2022 erkenden de leden van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gezondheid en veiligheid op het werk als fundamenteel principe.

Dit gebeurde tijdens de 110de sessie van de Internationale Arbeidsconferentie in Génève. Elmer ‘Bong’ Labog is voorzitter van de Filipijnse vakbond Kilusang Mayo Uno (KMU). Hij reisde af naar Zwitserland als hoofd van de Filipijnse vakbondsdelegatie. Tijdens een bezoek aan hun Belgische partnerorganisaties ACV en ACV Puls, spraken we met hem.

De Internationale Arbeidsconferentie is een jaarlijkse bijeenkomst van een overleg tussen vertegenwoordigers van overheden, werkgevers en werknemers. Elmer legt ons uit wat de erkenning van gezondheid en veiligheid op het werk als fundamenteel principe betekent: “Het is een grote verwezenlijking omdat het belang van gezondheid en veiligheid wordt benadrukt op het werk. Vele fabrieken beschouwen de standaarden hiervoor niet als een noodzakelijk onderdeel van de werkplek. Landen moeten zich vanaf nu, of ze nu een bepaalde conventie hebben goedgekeurd of niet, verplicht aan standaarden voor gezondheid en veiligheid op het werk houden.”

Een stap vooruit voor gezonde arbeidsomstandigheden

Conventies van de IAO zijn bindend wanneer ze op nationaal niveau geratificeerd worden. In het geval van een fundamenteel principe worden alle lidstaten verwacht om de betrokken conventies te ratificeren en “in praktijk” te respecteren en wordt hier sterk op toegekeken. De druk voor de lidstaten om gezondheid en veiligheid op het werk te respecteren, ligt dus hoog en het toezicht is sterker dan bij een normale conventies. Dat is een grote stap!
 
 De andere vier fundamentale principes van de IAO zijn de afschaffing van kinderarbeid, het verbod op gedwongen werk, het verbod op discriminatie in de werkcontext, en het recht op vrije syndicale vereniging en collectieve onderhandelingen.