Gekruiste blikken op onze benadering: rechten boven alles

In 2019 deden we een evaluatie met KIYO en Solidagro van ons gezamenlijk werk. Is de rechtenbenadering die we hanteren overal duidelijk en zichtbaar in de praktijk? Hoe kunnen we het nog beter doen? De evaluatoren concludeerden dat de uitvoering van onze benadering zeer samenhangend en relevant is.

Deze studie werd uitgevoerd door consultants van C-lever. Zij ontwikkelden de methode, leidden de evaluaties in Senegal, de Filipijnen en Brazilië. Voor andere landen hielpen ze ons bij de kruisevaluaties waarvoor een staflid van een van de drie organisaties naar een land ging waar een van de andere organisaties actief is om een evaluatie uit te voeren. KIYO ging naar Bolivia waar Solidagro actief is, Solidagro ging naar Palestina waar Viva Salud partners heeft en tot slot ging een staflid van Viva Salud naar Marokko waar partners van KIYO actief zijn. Deze uitwisselingen waren zeer verrijkend en gaven ons relevante aanbevelingen voor de toekomst van ons werk.

We zullen deze aanbevelingen uitvoeren. Zowel degene die betrekking hebben op onze communicatie met partners, als de kapitalisatie van onze beste praktijken, de ontwikkeling van een toekomstig programma en de manier waarop we de monitoring en evaluatie doen.

Naast dit document publiceren we ook de management response van onze drie organisaties op deze studie. Dit is onze officiële reactie op de beoordeling van de evaluatoren over ons werk en hoe we de aanbevelingen zullen uitvoeren (hoe en wanneer).

Deze twee documenten zijn beschikbaar in het Frans met een samenvatting van de mid-termevaluatie in het Nederlands en het Engels.

Veel leesplezier!