Nieuwe website over de rechtenbenadering

Nieuwe website over de rechtenbenadering

Met KIYO en Solidagro werken we sinds 2017 en tot eind 2021 samen in het kader van een gemeenschappelijk programma dat meegefinancierd wordt door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het is in dit kader dat onze visie op de rechtenbenadering willen voorstellen. Aan de hand van zeer concrete verhalen van de voorbije jaren willen we illustreren wat de essentie van de rechtenbenadering voor ons betekent.

Op een gloednieuwe website ontdek je in maar liefst 60 verhalen wat we bedoelen met de “rechtenbenadering”. We hebben de verhalen geordend volgens de pijlers waarop de rechtenbenadering gebouwd is, volgens de transversale thema’s die voor ons belangrijk zijn, gender en milieu,  volgens de organisaties en hun expertise: Viva Salud en het recht op gezondheid, KIYO en de kinderrechten en Solidagro en het recht op voedsel. Tot slot kan je de verhalen ook terugvinden per landen waar  we deze rechtenbenadering met onze partnerorganisaties toepassen: België, Bolivia, Brazilië, Burkina Faso, Burundi, Cuba, DR Congo, Filipijnen, Mali, Marokko, Palestina of Senegal.

Veel leesplezier!

Video ‘Duurzame ontwikkelingssamenwerking’

Bekijk ook de video die we maakten over de rol van de rechtenbenadering voor duurzame internationale solidariteit: