Dit najaar zet Viva Salud mensen als Rachel, Miguela, Khaled en Razan centraal. Als deel van een grote beweging zetten ze zich dagelijks in voor het recht op gezondheid. Maar dat is niet evident. Ontdek hier hun verhaal.

Miguela Piniero

Vrijwillig gezondheidswerkster in landbouwgemeenschappen in Quezon, Filipijnen.

 

Miguela groeide op in een boerenfamilie in Quezon, een afgelegen landelijke streek in de Filipijnen. In deze regio investeert de overheid te weinig in gezondheidsvoorzieningen. Door armoede sterven 6 op de 10 Filipino’s zonder ooit een dokter te hebben gezien. Miguela sloot zich daarom aan bij de gezondheidscomités van Council for Health and Development (CHD). Ze verleende decennialang gratis gezondheidszorg aan haar buren en gaf hen vormingen over hun rechten.

Op 4 februari 2012 hoorde Miguela, toen 49, plots dreigende stemmen achter haar. Toen ze zich omdraaide, keek ze recht in de loop van het geweer van een groepje soldaten. Eerst namen ze haar handtas af, daarna sleepten ze haar naar hun voertuig. Het maakte voor de mannen niet uit dat Miguela haar rechten kende. Zelfs het ontbreken van een bevelschrift weerhield de soldaten er niet van de gezondheidswerkster te arresteren. Zeven jaar later zit Miguela nog altijd vast.


Rachel Mariano

Gezondheidswerkster en mensenrechtenactiviste, Cordillera, Filipijnen

 

 

Rachel wijdt haar leven aan de bescherming van de Filipijnse inheemse gemeenschappen in de Cordillera. Ze werkt mee aan de uitbouw van gezondheidsprogramma’s in afgelegen gemeenschappen. Op 18 september 2018 ontbijt Rachel met haar familie en vrienden. Ze zijn samengekomen om Rachel te ondersteunen in een aartsmoeilijke opdracht: ze zal zichzelf aangeven bij de politie. Ze doet dit om zichzelf te verdedigen tegen de vele beschuldigingen voor moorden die ze niet heeft begaan. Tijdens het verhoor is duidelijk dat de bewijzen vervalst zijn. Op 4 september 2019 werd ze onder druk van sociale bewegingen vrijgesproken na een jaar gevangenschap.


Khaled Rehaan

Dokter in eerstelijnsgezondheidscentrum, Palestina

 

 

Khaled is dokter in een Palestijns gezondheidscentrum in een regio waar het Israëlische bezettingsleger het dagelijks leven van Palestijnen zeer moeilijk maakt. Op 28 oktober 2018 valt een traangasgranaat van het Israëlische leger het centrum binnen. Terwijl ze de gewonden helpen van een betoging iets verderop, moeten ze zelf vluchten voor de bijtende rook. Khaleds collega’s en patiënten vertonen zware verstikkingsproblemen.


Razan Al Najjar

Vrijwillig verpleegkundige, Gaza, Palestina

 

 

Razan was een verpleegkundige die actief was als vrijwilliger bij Palestinian Medical Relief Society. Sinds de Grote Mars voor Terugkeer op 30 maart 2018 blijven Palestijnen in Gaza elke vrijdag vreedzaam manifesteren aan de grens met Israël, waar het Israëlische leger met scherp reageert. Razan stond elke vrijdag paraat om gewonden eerste hulp te bieden en te evacueren. Op 1 juni 2018 werd de hulp die ze bood haar fataal. Israëlische soldaten schoten haar dood terwijl ze gewonden aan het helpen was. Razan werd 21 jaar.


VOLG DE STRIJD VAN ONZE GEZONDHEIDSWERKERS VIA WHATSAPP

Deze verhalen zijn geen alleenstaande gevallen. Gezondheidswerkers en mensenrechtenactivisten worden doelbewust bedreigd opdat ze hun strijd tegen onrecht zouden opgeven. Daar waar sociale rechten het meest geschonden worden, zijn de aanvallen op sociale bewegingen vaak het zwaarst.

Volg de strijd van onze gezondheidswerkers via WhatsApp:

  1. Voeg Viva Salud toe aan je contacten op je smartphone met het nummer 0470 82 72 22
  2. Stuur ons een WhatsAppberichtje met je naam en ‘ik schrijf me in’
  3. We houden je op de hoogte