PALESTINA: oorlogsmisdaden tegen de gezondheidszorg

De situatie in Palestina gaat van kwaad naar erger. De wereld kijkt toe terwijl Israël oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid pleegt. De gezondheidszorg wordt in het bijzonder geviseerd. We moeten het geweld en de medeplichtigheid zo snel mogelijk stoppen!

De verhalen die ons de voorbije dagen uit Palestina bereiken zijn zorgwekkend en alarmerend. De gezondheidszorg en medische infrastructuur zijn specifiek het doelwit geworden van het Israëlische geweld. Dat is van een ongeziene intensiteit. Israël vuurde op een week bijna evenveel raketten op de Gazastrook af als de Verenigde Staten in Afghanistan tijdens een volledig jaar.

Dinsdagavond 17 oktober werd het Ahli Arab ziekenhuis in Gaza-Stad gebombardeerd. De raketaanval doodde in één klap meer dan 500 mensen en verwondde honderden anderen. Volgens een arts die de aanslag overleefde, verbleven vierduizend mensen in de gebouwen. Die hoopten in het ziekenhuis een veilig onderkomen te vinden voor de Israëlische raketaanvallen op de woonwijken in de buurt.

Al Awda ziekenhuis in het vizier

Het gezondheidsnetwerk van onze partner AWDA, met 6 gezondheidscentra en 2 ziekenhuizen in de Gazastrook, verloor al twee collega’s door de onophoudelijke Israëlische bombardementen. Op vrijdag 13 oktober ontving AWDA een evacuatiebevel van het Israëlische leger voor het Al Awda ziekenhuis in Jabalia in het noorden van de Gazastrook. Het ziekenhuis, waar de afgelopen week nog 81 kindjes ter wereld werden gebracht, kreeg de onmogelijke opdracht om in een paar uur alle patiënten in veiligheid te brengen.

“Ik kreeg vrijdag een telefoontje van het Israëlische leger met het verzoek om het ziekenhuis volledig te evacueren. Dit is gewoon niet mogelijk. Sommige patiënten zijn geëvacueerd. Maar andere patiënten, die er erger aan toe zijn, kunnen we onmogelijk verplaatsen vanwege hun ernstige toestand. Met ons team zijn we vastberaden om voor onze patiënten te blijven zorgen”, vertelt Ahmed Muhanna van het Al Awda ziekenhuis.

Het Al Awda ziekenhuis speelde de afgelopen week een cruciale rol bij het verlenen van zorg tijdens de brutale Israëlische aanvallen op het noorden van de Gazastrook. De evacuatie van een ziekenhuis met 80 bedden, overspoeld met de slachtoffers van de aanhoudende Israëlische bombardementen, is praktisch en logistiek onmogelijk. De 35 Al Awda gezondheidswerkers riskeren hun leven als ze de straat opgaan en kwetsbare patiënten kunnen bij een evacuatie het leven laten. Bovendien hebben de andere ziekenhuizen in Midden- en Zuid-Gaza geen extra capaciteit meer. En wie zal er verder zorgen voor de achterblijvende bewoners in Noord-Gaza?

De ziekenhuizen in de Gazastrook worden overspoeld met patiënten. Ze doen er alles aan om boven hun maximale capaciteit te werken, maar de bombardementen maken dat erg moeilijk. Sommige patiënten worden behandeld in de gangen. Anderen zelfs buiten in de omliggende straten door een gebrek aan ziekenhuisbedden. Er zijn ondertussen geen pijnstillers meer. Claire Magone van Artsen Zonder Grenzen laat weten dat “collega’s vertellen over patiënten die gillen van de pijn. Over gewonde en zieke mensen die niet naar het ziekenhuis kunnen komen. Over de doodsangsten die ze uitstaan.”

Oorlogsmisdaden tegen de gezondheidszorg

De Palestijnse gezondheidszorg is al decennia een doelwit van de Israëlische bezetting. Maar de voorbije dagen zijn de aanvallen in sneltempo toegenomen. Niet alleen in de Gazastrook, maar ook op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waren er tussen 7 en 15 oktober 111 Israëlische aanvallen tegen de Palestijnse gezondheidszorg. Die doodden 15 gezondheidswerkers, verwondden 33 gezondheidswerkers en beschadigden 23 ambulances. Stuk voor stuk oorlogsmisdaden.

Op 11 oktober doodde een Israëlisch bombardement vier reddingswerkers van de Palestijnse Rode Halve Maan en een ambulancechauffeur, ondanks dat Israël op de hoogte was van hun exacte locatie. De Rode Halve Maan communiceert steeds de coördinaten van haar reddingsacties aan het Israëlische leger. Het aanvallen van medisch personeel en medische infrastructuur is een ernstige schending van de Conventies van Genève en van het internationaal humanitair recht.

Ook de evacuatieorders van al de 23 ziekenhuizen in het noorden van de Gazastrook zijn een overtreding van het internationaal humanitair recht. De WHO sprak zich erover uit in niet mis te verstane woorden: “Meer dan 2000 patiënten dwingen om te verhuizen naar het zuiden van Gaza, waar de gezondheidsvoorzieningen al op maximale capaciteit draaien en niet in staat zijn om een dramatische toename van patiënten op te vangen, kan neerkomen op een doodvonnis.”

Etnische zuivering en risico op genocide

De Gazastrook blijft volledig afgesloten van de buitenwereld. Israël weigert de veilige doorgang voor vrachtwagens met humanitaire hulp en het leger bombardeerde de grensovergang met Egypte in Rafah ondertussen al vier keer. Het is de enige grensovergang waarlangs humanitaire goederen zouden kunnen binnenkomen. Zonder elektriciteit, zonder brandstof, zonder voedsel, zonder internet, zonder drinkbaar water, zonder medicijnen en zonder ander medisch materiaal wordt het leven in de Gazastrook simpelweg onmogelijk gemaakt. De totale blokkade die Israël over de Gazastrook afriep zal tot een rampzalige humanitaire ramp leiden.

Francesca Albanese, Speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Palestina, waarschuwt dat de Palestijnen groot gevaar lopen op een massale etnische zuivering. “Er bestaat een groot gevaar dat we een herhaling van de Nakba in 1948 en de Naksa in 1967 meemaken, maar dan op grotere schaal”, zei ze in een statement.

De Palestijnse mensenrechtenorganisaties Al-Haq, Al Mezan en het Palestijns Centrum voor Mensenrechten roepen de internationale gemeenschap op om dringend tussenbeide te komen om Palestijnse burgers te beschermen tegen genocide. Ze wijzen op de genocidale taal van verschillende Israëlische politieke leiders en de specifieke intentie om een etnische groep, de Palestijnen, gedeeltelijk of volledig te vernietigen. De joodse Holocaust-expert Raz Segal noemt de brutale Israëlische aanval op Gaza het schoolvoorbeeld van een genocide die zich voor onze ogen voltrekt.

Medeplichtigheid

Ondanks het geweld en het bloedvergieten tegen Palestijnse burgers, blijven de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, grote Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland en de voorzitters van de Europese Commissie en het Europese Parlement Israël volledig steunen. De wereld kijkt toe terwijl Israël oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid pleegt.

We moeten het geweld en de medeplichtigheid zo snel mogelijk stoppen! In navolging van het Palestijnse middenveld en onze Palestijnse partners AWDA, Bisan Center for Research and Development en Health Work Committees in het bijzonder roepen we op om:

– onmiddellijk het geweld en bloedvergieten te stoppen;

– de blokkade op te heffen en humanitaire hulp binnen te laten in de Gazastrook;

– een VN onderzoek te starten naar oorlogsmisdaden gepleegd door alle partijen om de daders verantwoordelijk te houden.

Jouw hulp aan onze partner AWDA blijft van groot belang. Zolang er brandstof en medicijnen te vinden zijn in de Gazastrook, kunnen ze verder werken. Doe een donatie via de link: https://vivasalud.koalect.com/nl-NL/urgence-a-gaza.

Laat van je horen en toon je solidariteit met de Palestijnen op de grote manifestatie, zondag 22 oktober om 14u op het Schumanplein in Brussel: https://www.facebook.com/events/857959058955404.