Paper: Waarom publieke gezondheidszorg beter is

In een tijd waarin private spelers steeds meer een markt zien in het gezondheidssysteem, vinden wij het belangrijk om de publieke gezondheidszorg te verdedigen en promoten. In onze paper ‘Waarom publieke gezondheidszorg beter is’ ontdek je:

  • waarom privatisering grotere ongelijkheid veroorzaakt in de toegang tot zorg
  • waarom privatisering vaak duurder is op lange termijn
  • waarom privatisering niet efficiënter is
  • waarom privatisering niet leidt tot beter kwaliteit
  • waarom privatisering leidt tot minder overheidscontrole
  • waarom privatisering leidt tot minder beschikbaarheid van gezondheidswerkers en slechtere arbeidsomstandigheden
  • welk systeem van gezondheidszorg we dan wel willen
  • voorbeelden van succesvolle campagnes van sociale bewegingen

Gezondheid is een recht voor iedereen. Alleen een publiek gezondheidssysteem kan zorg voor iedereen garanderen, zonder enig onderscheid. Een privéspeler zal altijd maximale winst zoeken en voorrang geven aan patiënten die de meeste financiële middelen hebben.

Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte. Gezond zijn is een toestand van volkomen welzijn. Om dit te realiseren zijn preventie en gezondheidsvoorlichting cruciaal. Maar dat interesseert de privésector niet omdat het voorkomen van ziektes minder winstgevend is dan ze te behandelen.

Publieke gezondheidszorg daarentegen, gebaseerd op solidariteit en gefinancierd door het collectief, is in staat om gratis gezondheidszorg te bieden. Door het accent op preventie te leggen, beantwoordt publieke gezondheidszorg aan de noden van de gemeenschap en biedt het een betere kwaliteit, toegankelijk voor iedereen.

Gezondheidszorg toegankelijk maken kan echt een belangrijk effect hebben: in Burundi bijvoorbeeld, daalde de sterfte van kinderen jonger dan 5 jaar sinds de invoering van gratis gezondheidszorg voor zwangere vrouwen met 43%.

Bovendien is publieke gezondheidszorg minder duur en efficiënter. Omdat een publiek systeem beantwoordt aan echte noden en niet aan commerciële belangen, maakt het een betere gezondheid voor iedereen mogelijk voor minder geld. Hoewel de uitgaven in gezondheidszorg bijna vier keer minder zijn dan die in de Verenigde Staten is de levensverwachting in beide landen min of meer dezelfde.

VSCUBA
GezondheidssysteemGrotendeels geprivatiseerdVolledig publiek
Uitgaven voor gezondheid per inwoner (in dollar)
(2014)*
94032475
Aantal dokters per 1000 inwoners
(2014)**
2,577,52
Kindersterfte op 1000 levend geborenen
(2017)**
5,74,1

*cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie, **cijfers van de Wereldbank

Gezondheid moet een gemeengoed blijven voor iedereen. Daarom ondersteunen we sociale bewegingen die strijden voor gezondheid voor iedereen. Ze zijn noodzakelijk om publieke gezondheidszorg mogelijk te maken.