De rechtenbenadering

Approche basée sur les droits - rechtenbenadering

In samenwerking met KIYO en Solidagro, twee andere Belgische ngo’s waarmee Viva Salud van 2017 tot 2021 in een gemeenschappelijk programma zat, ontwikkelde Viva Salud een website gewijd aan de rechtenbenadering.

Aan de hand van zeer concrete verhalen van de voorbije jaren willen we illustreren wat de essentie van de rechtenbenadering voor ons betekent. Op deze website ontdek je in maar liefst 60 verhalen wat we bedoelen met de “rechtenbenadering”.

We hebben de verhalen geordend volgens de pijlers waarop de rechtenbenadering gebouwd is, volgens de transversale thema’s die voor ons belangrijk zijn, gender en milieu,  volgens de organisaties en hun expertise: Viva Salud en het recht op gezondheid, KIYO en de kinderrechten en Solidagro en het recht op voedsel. Tot slot kan je de verhalen ook terugvinden per landen waar  we deze rechtenbenadering met onze partnerorganisaties toepassen: België, Bolivia, Brazilië, Burkina Faso, Burundi, Cuba, DR Congo, Filipijnen, Mali, Marokko, Palestina of Senegal.

Daarnaast hebben wij ook alle informatie gepubliceerd die is gedeeld tijdens het seminarie rechtenbenadering dat wij in december 2021 met 13 andere maatschappelijke organisaties hebben georganiseerd.

Je vindt er de film die over dit evenement werd gemaakt, maar ook wat werd gedeeld tijdens de 8 sessies gegeven tijdens het seminarie:

Veel leesplezier !