België keurt verbod op export van pesticiden goed!

pesticiden

Brussel, 23 juni 2023 – Zonet heeft de Ministerraad een belangrijk Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de export verbiedt van pesticiden die in de Europese Unie verboden zijn voor gebruik. Na weken van onderhandelingen tussen de kabinetten, werd het voorstel van ministers Zakia Khattabi en Frank Vandenbroucke op vrijdag 23 juni eindelijk goedgekeurd door de ministerraad.

De coalitie van ngo’s die al een jaar ijverden om een einde te maken aan deze toxische handel, reageert opgelucht.

“Het is uitstekend nieuws voor de bescherming van het milieu en de gezondheid van boeren en consumenten buiten Europa. Het is een mijlpaal in de overgang naar duurzame voedselsystemen”, zegt Jonas Jaccard, de beleidsmedewerker bij Humundi en trekker van de campagne.

“Onze regering zet het recht op gezond voedsel en een gezond leefmilieu voor iedereen boven de financiële belangen van enkele multinationals. Dit is een belangrijke stap in de lange strijd die we samen met onze partners in het globale zuiden voeren om het gebruik van synthetische pesticiden geleidelijk uit te faseren en de gevaarlijkste te elimineren”

Suzy Serneels, beleidsmedewerker Voedselsystemen bij Broederlijk Delen.

Maar hier stopt het niet. Uiteindelijk moet de productie en export van verboden pesticiden in de hele Europese Unie verboden worden. In België stuitten we al op sterk verzet van de industrie, die allerlei voorwendsels gebruikte om strengere regelgeving tegen te houden. Op EU-niveau zal het verzet nog sterker zijn. We moeten ons daarop voorbereiden. Met deze beslissing neemt België alvast het voortouw in Europa, samen met Frankrijk en later dit jaar mogelijk Duitsland.

Mede ondertekend door Broederlijk Delen, Entraide et Fraternité, humundi, FIAN Belgium, FOS, Iles de Paix, Viva Salud en Bond Beter Leefmilieu.