testament

Door Viva Salud op te nemen in je testament blijf je betrokken bij en steun je de strijd voor het recht op gezondheid en sociale rechtvaardigheid, zelfs als je er niet meer bent.

Waarom ?

Hoe werkt het duo-legaat?

Met het duo-legaat kunt je jouw vermogen nalaten aan een persoon die niet in de rechte lijn van verwantschap staat (kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders), maar ook aan een vereniging. Dankzij deze formule hoeft de erfgenaam geen successierechten te betalen, die erg hoog zijn als je geen verwant in rechte lijn bent (tot 80% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 55% in Wallonië).

De successierechten zijn lager voor verenigingen: 0% (in het Vlaamse Gewest), 7% (in het Waalse Gewest) of 25% (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Door een duo-legaat te maken, neemt de vereniging alle successierechten voor haar rekening. Deze formule is vaak erg voordelig voor de erfgenaam.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië :

Als je directe erfgenamen hebt

Je erfgenamen (echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, kinderen, kleinkinderen, ouders) krijgen automatisch een deel van je erfenis. Dit bedrag is wettelijk bepaald. Maar je kunt er ook voor kiezen om een deel van je erfenis aan Viva Salud na te laten.

Als je geen directe erfgenamen hebt

Als je geen erfgenamen hebt, kun je Viva Salud opnemen in je testament door middel van een klassiek legaat. Je kunt ook een deel van je erfenis nalaten aan een vriend, neef of nicht… en een ander deel aan Viva Salud. Als dit geen klassiek legaat is, betaalt Viva Salud alle successierechten.

In Vlaanderen

Sinds 1 juli 2021 zijn duo-legaten niet langer van toepassing in Vlaanderen. Het is nu wel mogelijk om een deel van een erfenis na te laten aan een vriend(in) tegen het laagste tarief (3% in plaats van 25%), tot een maximum van 15.000 euro.

Je vermogen nalaten aan een goed doel is ook fiscaal zeer aantrekkelijk, omdat het tarief van de successierechten wordt verlaagd naar 0%.

Heb je vragen?

Heb je specifieke vragen over legaten of wil je een gedetailleerde brochure ontvangen, vul dan dit formulier in of neem telefonisch contact op met Steffi op 02 209 23 65. We zullen je verzoek zo snel mogelijk en in vertrouwen behandelen. 

Contact

Steffi Fernandez Romero

Chargée de récolte de fonds