Steun de strijd tegen corona met een gift

Overal ter wereld geven gezondheidswerkers het beste van zichzelf om het hoofd te bieden aan het coronavirus. Onze partners in Palestina, de Filipijnen en Congo zetten zich schrap en bereiden zich voor op het ergste scenario.

Vandaag rekenen ze meer dan ooit op onze steun en internationale solidariteit. Ondersteun deze sociale organisaties. Ze combineren levensnoodzakelijke hulp met een vurig pleidooi voor maatregelen en beleidskeuzes die de hele bevolking ten goede komen. Dat zullen ze ook na deze crisis blijven doen.

Steun via deze pagina of op het rekeningnummer BE15 0010 4517 8030 met mededeling “strijd tegen corona”. Giften vanaf €40 geven recht op een fiscaal attest.