Gezondheidscomités van Etoile du Sud en CODIC bestrijden ebola in Noord-Kivu

Armoede, honger, ziekte en oorlog zorgen voor een dodelijke cocktail in Oost-Congo. Sinds mei heeft de dodelijke ziekte ebola al tientallen slachtoffers gemaakt. Gelukkig staan lokale organisaties paraat. Ook de lokale gezondheidscomités van onze Congolese partner Etoile du Sud en CODIC.

De kern van het probleem aanpakken en de bevolking mee in actie krijgen. Dat is de missie van onze partners Etoile du Sud en CODIC.

In mei 2018 brak een ebola-epidemie uit in Noord-Kivu en in ongeveer dezelfde een andere epidemie in Equateur, de andere kant van het land. Ebola is een ernstige infectieziekte die vaak gepaard gaat met bloedingen in het lichaam. Epidemiologen zoeken momenteel uit hoe de ziekte werd overgedragen en wat de mogelijke oorzaken zijn. Hoe en waar de epidemie precies tot stand is gekomen is dus niet duidelijk, zowel voor onderzoekers, de overheid als de bevolking. Die onduidelijkheid over de verspreiding van de ziekte maakte de weg vrij voor geruchten.

Opposanten en lokale ‘églises de réveil’ begonnen een actieve campagne. Zo zou ebola volgens hen een strategie van de overheid zijn om het conflict in Noord-Kivu verder te voeden en veilige verkiezingen onmogelijk te maken. Andere opposanten beweren dat Rwanda ebola geïmporteerd heeft. De vaccins zouden, aldus opposanten, met ebola besmet zijn. Met als gevolg dat heel wat volwassenen en kinderen vluchten voor de vaccinatie-acties van humanitaire organisaties. Intussen namen zowel middenveldorganisaties als de overheid initiatieven om de bevolking correct te informeren. Zo sprak onder meer bisschop Mgr Melchisédech Sikuli van Butembo-Beni zich scherp uit tegen de agitatiepolitiek en probeerde hij de bevolking en de priesters van Noord-Kivu te overtuigen van het belang van de vaccinaties. Ook onze partners schoten ook in actie.

Samenwerking met de provinciale overheid van Noord-Kivu

Na de ebola-uitbraak werden onze partners betrokken in de gezondheidscluster van Noord-Kivu. De Minister van Gezondheid van Noord-Kivu nodigde Etoile du Sud, onze partner in Goma, uit om deel uit te maken van een commissie om de communicatie over de strijd tegen ebola gecoördineerd aan te pakken. De overheid nam negen maatregelen tegen ebola, waaronder het monitoren van de epidemie, het bewaken van grensposten van provincies en landsgrenzen, preventieve acties, vaccinaties, psychosociale hulpverlening, psychosociale sensibilisering, de oprichting van drie centra voor de behandeling van ebola, gratis zorgverlening in de hele zone die geteisterd is door ebola en de verplaatsing van alle materiaal in de gezondheidszone Mangina, waar het eerste geval van ebola werd vastgesteld. Via de gezondheidscluster voeren onze partners acties rond preventie van ebola en psychosociale sensibilisering.

Het probleem bij de wortel aanpakken

De kern van het probleem aanpakken en de bevolking mee in actie krijgen. Dat is de missie van onze partners Etoile du Sud en CODIC. Etoile du Sud tracht de bevolking te sensibiliseren rond het bestaan van ebola, de noodzakelijke en preventieve hygiënemaatregelen te treffen en vaccinatie-acties door humanitaire organisaties mogelijk te maken. De volksgezondheidscomités van Etoile du Sud informeren de bevolking in de gemeenschappen van Beni, Butembo en Goma over de gevaren van ebola, zowel voor de gezondheid als op sociaal vlak voor de gemeenschap.

Dankzij de gezondheidscomités die dicht bij de bevolking staan realiseerden Etoile du Sud en CODIC al verschillende acties in volkswijken en scholen in Noord-Kivu voor de bestrijding van ebola.

In Beni kwam de kinderdynamiek van Etoile du Sud onder begeleiding van het volksgezondheidscomité in actie in de scholen. Ouders waarschuwden hun kinderen immers dat ze humanitaire organisaties moesten ontwijken en zich zeker niet mochten laten vaccineren. Daarom organiseerde de kinderdynamiek infosessies voor hun leeftijdsgenoten over hygiënemaatregelen in de strijd tegen ebola, in verschillende scholen in Beni.

In Butembo engageerde het lokale volksgezondheidscomité zich ook in de strijd tegen ebola. Ze gaven toelichting over de gevaren en gaven chloorwater, zeep en desinfecterende zeep aan de school zodat de leerlingen hun handen regelmatig konden wassen. De leerkrachten verzekerden alvast de opvolging van hygiènemaatregelen.

In Goma werd de lokale staf en de drie volksgezondheidscomités opgeleid om campagne te voeren over ebola en om de bevolking bewust te maken voor de gevaren ervan en de nood aan preventieve maatregelen.

Een aanpak van onderuit

Samen met provinciale en nationale gezondheidsactoren willen onze partners een beleid voeren voor de gemeenschap. Een belangrijke vraag daarbij is hoe ze de acties van de overheid en humanitaire organisaties met de bevolking kunnen ondersteunen.

CODIC maakt gezondheidsorganisaties bewust van de nood aan participatie en betrokkenheid van de bevolking door vormingen te organiseren in Noord-Kivu voor lokale gezondheidsorganisaties voor het bestrijden van ebola en door aanbevelingen op te stellen voor het verdere verloop van de campagne tegen ebola. Etoile du Sud brengt de reacties, beeldvorming en percepties over ebola bij de bevolking in kaart via hun bestaand netwerk van volksgezondheidscomités.

Kortom, onze partners ijveren voor meer participatie in het ebola-debat en proberen een brug te slaan tussen de bevolking enerzijds en humanitaire gezondheidsorganisaties en de lokale overheden anderzijds.