Geen recht op gezondheid zonder klimaatrechtvaardigheid

climat

Op zondag 23 oktober 2022 gingen we samen met duizenden burgers de straat op in Brussel voor de Klimaatmars. Dit jaar laten we onze stem opnieuw horen op zondag 3 december! Onze boodschap: “We moeten nu handelen. Want zonder klimaatrechtvaardigheid loopt onze gezondheid gevaar”.

De klimaatcrisis schaadt de gezondheid

Het klimaat en onze gezondheid zijn nauw verbonden met elkaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepaalt onze omgeving maar liefst 80% van onze gezondheid. 5% wordt bepaald door genetische factoren, 15% door het gezondheidssysteem. Herhaalde blootstelling aan hoge temperaturen, veranderingen in de lucht, onze voeding en het water en andere klimaatrampen verzwakken onze gezondheid en gezondheidssystemen. Door de klimaatcrisis nemen bovendien de risico’s op ziekte, ondervoeding en pandemieën toe. Dit heeft serieuze gevolgen voor de gezondheid in de wereld.

Zo ademt bijna 99% van de mensen op onze planeet verontreinigde lucht in, grotendeels veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Jaarlijks sterven 7 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtverontreiniging. In 2018 zorgde die verontreiniging voor 2900 miljard dollar aan gezondheids- en economische kosten. Dat is ongeveer 8 miljard dollar per dag. En dan hebben we het nog niet over verontreinigde grond en water gehad.

De gezondheid van mens en planeet komen op de tweede plaats 

Ons economisch systeem is niet duurzaam. Het verstoort het klimaat vandaag al op zichtbare wijze. Toch blijven financiële belangen zwaarder wegen dan het welzijn en de gezondheid van mens en planeet. De afgelopen decennia zijn er meer dan driehonderd besmettelijke ziekten ontstaan. Ze zijn het resultaat van massale veeproductie, het gebruik van pesticiden en hormoonontregelaars en van andere kunstmatige ‘oplossingen’ in de landbouw.

Het kapitalistisch systeem is een gevaar voor onze gezondheid en onze planeet. Maar grote industrieën en hun lobby’s blokkeren de noodzakelijke verandering. Dat kost duizenden mensenlevens. Denk maar aan hoe Big Pharma het recht op gezondheid van de bevolking in gevaar brengt door te weigeren de patenten op coronavaccins op te heffen. Of aan hoe agrochemische reuzen in de landbouw ons water, onze bodem en ons voedsel verontreinigen en zo aan de basis liggen van heel wat kankers en andere ziektes. Onze gezondheid en de natuur worden vernietigd in de naam van de winst van een kleine groep bedrijven en miljardairs.

Het recht op gezondheid vraagt om klimaatrechtvaardigheid

Met recordtemperaturen, droogtes, overstromingen en andere klimaatrampen laat de klimaatcrisis zich vandaag al stevig voelen. Zonder krachtige actie zullen de gevolgen op lange termijn nog veel ernstiger worden. Maar het pad dat we momenteel bewandelen helpt ons niet om de enorme uitdagingen aan te pakken. Het moet dus anders. De gezondheid en het welzijn van iedereen staan op het spel.

Gelukkig komen veel bezorgde burgers en organisaties in actie. Op zondag 3 december gaan duizenden mensen de straat op in Brussel voor de Klimaatmars. De klimaatbeweging, vakbonden, vredesbeweging, gezondheidsorganisaties, jeugdbewegingen en ngo’s roepen op tot klimaatrechtvaardigheid. Want de strijd voor klimaatrechtvaardigheid is ook een strijd voor vrede, werknemersrechten en onze gezondheid.

Doe je mee met de actie? Volg de 11.11.11 campagne tegen klimaatonrechtvaardigheid en steun de strijd van klimaatactivisten over de hele wereld!