Israël: stop criminalisering van Palestijnse mensenrechtenorganisaties

Palestijnse mensenrechtenorganisaties Organisations palestiniennes

Gezamenlijke verklaring Belgische NGOs

Op vrijdag 22 oktober 2021 kondigde de Israëlische regering aan dat zij zes Palestijnse mensenrechtenorganisaties, waaronder directe partners van Belgische NGO’s, voortaan als “terroristische organisaties” beschouwt. In een gezamenlijke verklaring veroordelen Belgische organisaties met klem dergelijke criminalisering en herbevestigen we onze steun en solidariteit met onze Palestijnse partners. We roepen België en de Europese Unie op om van Israël te eisen dat deze maatregel onmiddellijk wordt ingetrokken.

Afgelopen vrijdag vaardigde de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz een militair decreet uit waarbij zes Palestijnse organisaties als “terroristische organisaties” werden geclassificeerd: Addameer, Al Haq, Defense for Children International – Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development en Union of Palestinian Women Committees. Al deze organisaties zijn erkende Palestijnse mensenrechten- en middenveldorganisaties waarmee wij, de Belgische maatschappelijke organisaties die deze verklaring ondertekenen, regelmatig samenwerken en waarin wij het volste vertrouwen hebben.

Vage en irrelevante bewijslast

De meeste van deze organisaties waren in het verleden reeds het doelwit van lastercampagnes van de Israëlische regering, maar de actie van vrijdag is een volgende en zeer verontrustende stap.Dit is een ongeziene escalatie in de jarenlange lastercampagne om kritiek op Israëlische mensenrechtenschendingen te criminaliseren. Israël wil niet langer de “civic space” voor lokale NGOs inkrimpen, ze wil die ruimte nu ook totaal vernietigen.

De VN zijn vernietigend over de Israëlische “bewijslast”, en hebben het over “extreem vage en irrelevante” aantijgingen. De EU stelt dat soortgelijke beschuldigingen in het verleden “ongefundeerd” bleken. Ook de VN-rapporteur voor de situatie van mensenrechtenverdedigers en de VN-rapporteur voor de vrijheid van vereniging bekritiseerden in scherpe bewoordingen de Israëlische actie.

Gevraagd naar de concrete bewijslast tegen de zes Palestijnse NGOs, stelde de Israëlische regering dat deze geheim en geclassificeerd is.

Verregaande gevolgen

De classificatie als “terroristisch” stelt de Israëlische regering in staat een reeks repressieve maatregelen te nemen (sluiting van kantoren, inbeslagneming van eigendommen en arrestatie van personeel). De maatregel brengt dus niet alleen de werking van deze organisaties in gevaar, maar ook de veiligheid van individuele medewerkers.

Bovendien kan elke financiële en politieke steun aan deze organisaties door de Israëlische regering worden beschouwd als steun aan terrorisme. Dit kan ook gevolgen hebben voor de partnerschappen met Belgische en Europese organisaties, en voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking in bezet Palestijns gebied in het algemeen.

Sinds de gebeurtenissen van mei 2021 in Palestina en Israël werd de Israëlische repressie tegen Palestijnse mensenrechtenorganisaties verder opgedreven. Recent stelden we de arrestatie aan de kaak van Shatha Odeh (directeur van het Comité voor Gezondheidswerk en voorzitter van het Palestijnse NGO-netwerk (PNGO)), die sinds 7 juli 2021 door Israël wordt vastgehouden.

Op een moment dat de realiteit van het Israëlische apartheidsregime tegen het Palestijnse volk steeds meer wordt erkend en blootgelegd, en dat de Palestijnse Autoriteit steeds autoritairder wordt, is de rol van het Palestijnse maatschappelijk middenveld van essentieel belang. Ze vormen het laatste bastion voor de verdediging van mensenrechten van Palestijnen.

De internationale mensenrechtengemeenschap is unaniem in haar veroordeling van het optreden van Israël. Zoals de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem opmerkt, is het gelijkstellen van mensenrechtenorganisaties met terrorisme “een daad die kenmerkend is voor totalitaire regimes”. Van de zelfverklaarde “enige democratie in het Midden Oosten” zou men meer mogen verwachten.

Nood aan Europese actie

In een gezamenlijke verklaring merkten mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en Amnesty International terecht op dat “how the international community responds will be a true test of its resolve to protect human rights defenders”.

De ondertekenende organisaties steunen de oproep van het Palestijnse maatschappelijk middenveld, zoals vervat in een gezamenlijke verklaring van de Palestinian Human Rights Organisations Council (PHROC) en het Palestinian NGOs Network (PNGO). We veroordelen met klem de maatregel van de Israëlische regering en verzoeken de Belgische regering en de Europese Unie om:

  • Te eisen dat de Israëlische regering de aanduiding van deze zes organisaties als “terroristische organisaties” onmiddellijk intrekt;
  • Te eisen dat de Israëlische regering stopt met het criminaliseren en belasteren van Palestijnse maatschappelijke organisaties;
  • Onmiddellijk alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van individuele NGO-medewerkers actief te monitoren en te verdedigen.
  • Het essentiële werk van Palestijnse maatschappelijke organisaties politiek en financieel te blijven steunen;

Signataires

11.11.11, Actions in the Mediterranean, Association Belgo-Palestinienne, Broederlijk Delen, Algemene Centrale – ABVV, Centrale nationale des Employés, CNCD-11.11.11, De-Colonizer, Defence for Children International – België, Een Andere Joodse Stem, Mouvement Ouvrier Chrétien, Palestina Solidariteit, Pax Christi Vlaanderen, SolSoc, Union des Progressistes Juifs de Belgique, Viva SaludVrede vzw