Campagne: Steun de strijd tegen corona wereldwijd

Met de coronapandemie beleven we wereldwijd een ongeziene gezondheidheidscrisis. Overal geven gezondheidswerkers het beste van zichzelf om het hoofd te bieden aan het coronavirus. Ook in Congo, de Filipijnen, Palestina en Cuba strijden onze partners tegen de verspreiding van het virus en roepen ze op voor een sterkere publieke gezondheidszorg.

Elk van onze partnerlanden kampt met andere problemen die de strijd tegen het coronavirus nog veel moeilijker maken dan in Europa. Armoede, een gebrekkige toegang tot proper water, een verzwakt gezondheidssysteem of een militaire bezetting die de toegang tot gezondheidszorg en -materiaal zeer moeilijk maakt. Inzetten op preventie is dan ook prioriteit nummer één. En dat is waar onze partners vandaag keihard mee bezig zijn.

Vandaag rekenen ze meer dan ooit op onze steun en internationale solidariteit. Het zijn organisaties met een sterke lokale verankering die jaar in jaar uit sensibiliseren, organiseren en mobiliseren voor een sterk publiek gezondheidssysteem. Ook in deze tijden van crisis combineren ze levensnoodzakelijke hulp aan gemeenschappen met een vurig pleidooi voor maatregelen en beleidskeuzes die de hele bevolking ten goede komen. Dat zullen ze ook na deze crisis blijven doen.  

Lees meer over de strijd tegen corona in onze partnerlanden:

> De strijd tegen corona in Congo
> De strijd tegen corona in de Filipijnen
> De strijd tegen corona in Palestina
> De strijd tegen corona in Cuba

Strijd voor een sterk publiek gezondheidssysteem wereldwijd

De huidige wereldwijde gezondheidscrisis maakt meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk een goed uitgebouwd publiek gezondheidssysteem is. Om patiënten te verzorgen, om besmette personen te identificeren, om ziekenhuizen voor te bereiden en om gezondheidspersoneel op te leiden. Zonder gemeenschappelijke aanpak en goede ondersteuning vanuit de overheid komen mensenlevens in gevaar.

In veel landen voerden overheden de voorbije jaren zware besparingen door in de publieke gezondheidszorg. Daarbij lieten ze sommige van hun taken steeds vaker over aan privéspelers. Maar privéspelers zoeken altijd maximale winst en zullen daarom voorrang geven aan patiënten met de meeste financiële middelen. Het resultaat is een gezondheidssysteem dat op twee snelheden draait, eentje voor wie wél de nodige zorg kan betalen en eentje voor wie dat niet kan.

Vandaag is de belangrijkste strijd die tegen het coronavirus. Als we klaar willen zijn voor de volgende gezondheidscrisis, dan moeten we ook een andere strijd winnen. De strijd voor een sterk publiek gezondheidssysteem wereldwijd.

Ontdek in onze campagne ‘Steun de strijd tegen corona wereldwijd’:
> hoe onze partners strijd voeren tegen het coronavirus
> waarom een sterk publiek gezondheidssysteem nodig is
> wat jij kan doen om deze strijd te steunen